Skip to main content

+32(0)488 25 05 35 |  info@naturaloci.be 

Privacybeleid

Wij beschermen de privacy en persoonsgegevens van onze klanten.

Dit Privacy- en Cookiebeleid (hierna het "Privacybeleid") legt uit hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken in verband met het gebruik van deze website.

Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt als gevolg van de implementatie van nieuwe technologieën en/of wijzigingen in de wetgeving. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen wanneer het wordt bijgewerkt.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

Natura Loci , waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Leuvenstraat 5 in 1315 Piétrebais, (hierna "wij") verzamelt en verwerkt bepaalde persoonsgegevens van haar klanten of bezoekers van haar website als verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("GDPR") en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Belgische Wet").

DE CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

2.1 Wij kunnen bepaalde persoonsgegevens verzamelen, bekend als contactgegevens (naam, voornaam, telefoon en e-mail), voor het maken van een afspraak vanaf deze website. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een efficiënt beheer van onze uitwisselingen/dossiers. Ook het IP-adres van de websitebezoeker kan automatisch worden verzameld en verwerkt bij het maken van een afspraak op deze website.

2.2 Naast de hierboven beschreven categorieën persoonsgegevens kan deze website ook andere geanonimiseerde informatie en gegevens verwerken die niet met betrekking tot een specifieke persoon worden verwerkt.

DE DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

3.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Om een afspraak te maken;
 • Om uw verzoek op te volgen;
 • Om u te registreren als klant/prospect;
 • Om contact met u op te nemen indien nodig (bijvoorbeeld om een afspraak te annuleren of te verzetten);
 • Voor het beheer, de beveiliging en verbetering van deze website;
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

3.2 Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, zorgen wij ervoor dat het gebruik in overeenstemming is met de GDPR en de Belgische wetgeving. Dit omvat gevallen waarin:

 • wij daartoe verplicht zijn om onze contractuele verplichtingen tegenover onze klanten na te komen
 • we uw toestemming hebben verkregen;
 • we moeten voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen;
 • het noodzakelijk kan zijn voor de vestiging, uitoefening of verdediging van onze wettelijke rechten, of om een gerechtelijke procedure aan te spannen.

BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN EN GEEN INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS

4.1 Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden.

4.2 Alle door ons bewaarde persoonsgegevens worden gehost binnen de Europese Economische Ruimte.

BEWAARTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1 Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, varieert en wordt bepaald door de volgende criteria:

 • de doeleinden waarvoor we ze gebruiken - we bewaren ze alleen zo lang als nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden; en
 • onze wettelijke verplichtingen - wetten of voorschriften kunnen een minimumperiode voorschrijven gedurende welke wij uw persoonsgegevens moeten bewaren.

UW RECHTEN

6.1 U hebt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens die wij over u bewaren. Deze rechten omvatten:

 • het recht op informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren;
 • wanneer u ons actief toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken;
 • in bepaalde omstandigheden, het recht om bepaalde persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en/of om te verzoeken dat wij deze gegevens overdragen aan een derde partij wanneer dit technisch haalbaar is; let wel, dit recht is alleen van toepassing op persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt
 • het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens rectificeren indien deze onjuist of onvolledig zijn
 • het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden wissen; merk op dat wij in bepaalde omstandigheden, wanneer u ons verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen, nog steeds wettelijk gerechtigd kunnen zijn om deze te bewaren;
 • het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken; ook hier kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, maar wij kunnen wettelijk gerechtigd zijn dit verzoek te weigeren; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (details hierover vindt u hieronder), als u van mening bent dat wij een van uw rechten hebben geschonden.

6.2 U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte "Contact" hieronder.

6.3 U kunt meer informatie over uw rechten verkrijgen door contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd aan de Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, of door haar website www.autoriteprotectiondonnees.be te bezoeken.

COOKIES

7.1. Een cookie is een klein bestand met een kleine hoeveelheid informatie die door een webserver naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen voor registratiedoeleinden. Sommige delen van de site werken op basis van de profielinformatie die in cookies is opgeslagen.

7.2. Deze paragraaf over cookies en de toestemming die u hebt gegeven voor het gebruik van cookies is van toepassing op elk gebruik van deze website. U heeft toestemming gegeven voor het gebruik van cookies in de cookiebanner.

Door de constante vernieuwing van de site, het niet-statische karakter van het internet en de derden die betrokken zijn bij het gebruik van cookies, is het mogelijk dat niet alle cookies en informatie hier beschikbaar zijn.

7.3. Soorten cookies en doeleinden

Cookies worden gebruikt om u als gebruiker te identificeren en u in staat te stellen onze site te gebruiken. Deze cookies worden aan het einde van een sessie verwijderd. Cookies worden ook gebruikt om informatie op te slaan voor hergebruik en om uw gebruikersvoorkeuren op te slaan. Cookies maken deel uit van de functionaliteit van onze website. Als uw browser geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u deze website niet goed kunt gebruiken.

7.4. Deactivering van cookies

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, kunt u deze in uw browser uitschakelen. Meer informatie over het uitschakelen van cookies in uw browser vindt u op de websites van de volgende browserontwikkelaars:

 • Google - Chrome
 • Microsoft - Internet Explorer
 • Mozilla - Firefox
 • Apple - Safari
 • Opera

CONTACT

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of over dit privacybeleid, of om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u als volgt contact met ons opnemen

 • Adres: Rue de Louvain, 5 - 1315 Piétrebais
 • E-mailadres: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Michel Dereau
Beheerder

+32(0)488 25 05 35
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.
Rue de Louvain, 5 | 1315 Piétrebais

Hebt u advies nodig ?
Publiek I Privé I Particulier

©2023 Natura Loci - TVA : BE 0672 881 179 - IBAN: BE55 1431 0004 0144 | Webmaster: